Naidheachdan

Airson BBC Alba fhaicinn air Freeview?

Logo BhBC AlbaSeo cothrom dhut rudeigin a dhŔanamh mu sin, matha. Tha Urras a' BhBC aĺ cumail co-chomhairle gu 18 Faoilleach. Fiosrachadh iomlan aig www.mgalba.com/gd/bbc-trust/index.html.